Wei Du, Ph.D.

Lab Phone Number: 312-765-7189

Current Lab Members

(Go to: Past Lab Members)
Jin, Hongri
Postdoc
hongri@uchicago.edu
Liao, Yang
Postdoc
liaoy@uchicago.edu
Pei, Xun
Technician
xunpei@bsd.uchicago.edu
Sheng, Zhentao
Postdoc
zsheng@uchicago.edu
Zhang, Tianyi
Postdoc
tianyizhang@uchicago.edu

 

Past Lab Members

(Go to: Current Lab Members)
Borger, Daniel
 
Danos, Arpad
Gordon, Gabriel
Krings, Yasmine
 
Kuang, Zhiping (Penny)
Li, Binhui
Li, Jinju
Matakatsu, Miho
 
Scheel, Molly
Searle, Jenny
Steele, Latishya
Sukhanova, Madina
Weng, Li
Xin, Shijie
Xu, Jinhua
Li, Xuan
 
Miller, John 
 
Zhao, Jiong
 
  Robin graduate_0.jpg Zhang, Robin
 
Zhenyu postdoc_0_0_0.jpg Zhang, Zhenyu